Вие сте пристигнали от чужбина и работите в Германия

Модератор: Ice_lady

Потребителски аватар
Ice_lady
Site Admin
Мнения: 112
Регистриран на: 25 авг 2015, 09:18

Вие сте пристигнали от чужбина и работите в Германия

Непрочетено мнениеот Ice_lady » 09 апр 2016, 12:54

Вие сте пристигнали от чужбина и работите в Германия.
Важи ли за Вас минималната работна заплата?
За кого не важи законово определената минимална работна заплата? · За младежи под 18 години без завършено професионално обучение. · За регистрирани в Германия дългосрочни безработни (съответно безработни от над 12 месеца) през първите шест месеца след назначаването на работа.
· За определени групи от практиканти/ практикантки.
· За ученици в професионалните училища. · За разносвачи на вестници.
От 1 януари 2015 г. те получават минимум по 6,38 евро на час, от 1 януари 2016 г. минимум по 7,23 евро и от 1 януари 2017 г. минимум по 8,50 евро.
Какво можете да направите, ако Вашият работодател не изплаща минималната работна заплата? Можете в рамките на три години да изискате неизплатената Ви минимална работна заплата пред германския трудов съд. Евентуални договорености за по-кратки срокове са невалидни. Това правило не важи за браншови минимални заплати, при тях трябва да имате предвид сроковете, уредени в съответния колективен договор.
От кого може да изисквате заплащането на Вашата работна заплата?
Можете да изисквате заплащане на минималната работна заплата не само от Вашия работодател, но също така и от възложителя на Вашия работодател. В случай на верига от възложители (няколко фирми препредават поръчката) всички възложители, включително главният изпълнител, носят отговорност за Вашата нетна минимална заплата.
Кой контролира дали Вашият работодател заплаща минималната работна заплата?
Сектор Финансовконтрол нанелегалната заетост(FKS)на митническата служба.Ако тойустанови,че несеизплащаминималната работна заплата,работодателяте заплашен от глобидо 500.000евро.
Да. От 1 януари 2015 г. в Германия е в сила минимална работна заплата от 8,50евро бруто на час, която важи за всички работници/работнички, които нямат право на браншова минимална работна заплата. Въпреки това до края на 2017 г. в някои браншове са в сила преходни срокове, през които минималната работна заплата е под 8,50 евро. След 1 януари 2017 г. и в тези браншове трябва да се изплащат минимални работни заплати от 8,50 евро бруто. Вече съществуващи общозадължителни браншови минимални работни заплати, които са по-високи от минималната работна заплата, като например в строителната индустрия, остават в сила. Също така и при обвързани с колективни договори работодатели и работници договорените работни заплати остават в сила, ако те са по-високи от 8,50 евро.
Вие сте командировани в Германия от Вашия работодател от чужбина. Важи ли минималната работна заплата и за Вас? Да. Минималната работна заплата важи и за командировани от чужбина работници, без значение в коя страна е седалището на работодателя.
Може ли да изисквате заплащане на минималната работна заплата, ако работите в Германия по договор за изработка или по поръчка?
Не. Минималната работна заплата не важи за самонаети лица. Ако имате няколко възложителя, ако изпълнявате поръчките си със собствени инструменти, при това по принцип сам организирате, планирате и носите отговорност пред възложителите си за своята работа, тогава сте самонаето лице и следва като самонаето лице сам да договаряте своето възнаграждение. Ако гореописаното не важи за Вашата работа, можете да поискате проверка дали не става дума за привидна самонаетост и дали не трябва да бъдете третиран като наемен работник/работничка. В такъв случай и за Вас ще важи минималната работна заплата.
Може ли да изисквате минимална работна заплата от 8,50 евро на час, ако сте на т.н.„мини- работно място“ или ако печелите допълнително като пенсионер или студент?
Да. Минималната работна заплата важи за всички работници/работнички. Имайте предвид, че т.н.„мини-работни места“ са ограничени до 450,00 евро на месец. Въвеждането на минималната работна заплата води до това, че на„мини-работно място“ имате право да работите средно по не повече от 52 часа на месец.
Важи ли законово определената минимална работна заплата ако работите като сезонен работник/работничка? Да. Законово определената минимална работна заплата важи и за сезонни работници/работнички, които работят напр. в хотелиерството и ресторантьорството или в селското стопанство. Но браншовата минимална работна заплата за заетите в селското стопанство е все още под нивото на 8,50 евро (през 2015 г. тя възлиза на 7,40 (на Запад) и 7,20 (на Изток); през 2016 г. на 8,00 (на Запад) и 7,90 евро (на Изток)).
Работите в частно домакинство. Важи ли за Вас минималната работна заплата?
Да. Законово определената минимална работна заплата важи и за работници/работнички в частни домакинства.
Работите като практикант/практикантка в Германия. Имате ли право да изисквате минималната работна заплата? За хора, които изпълняват задължителен стаж като част от професионалното обучение, на следване или на въвеждаща квалификация, не важи минималната работна заплата. Хора, които изпълняват доброволен стаж за ориентиране преди започване на професионалното си обучение или преди следване, имат право на минимална работна заплата, ако стажът продължава повече от три месеца - и то, броено от първия ден на стажа. За всички стажове важи, че работодателят трябва да документира писмено съдържанието на договорите, в частност целите на обучението и подготовката.
Желаете да завършите професионално обучение в Германия. Важи ли за Вас минималната работна заплата? Не. При професионалното обучение възнаграждението се определя съгласно наредбата за съответната форма на обучение.
В сила ли е и за Вас изключението за дълготрайно безработни, ако сте безработен в родината си от дълго време, а сега искате да работите в Германия?
Не. Регистрираните в чужбина безработни имат от самото начало право на законово определената минимална работна заплата или на браншовата минимална работна заплата, когато се назначат на работа в Германия.
Важи ли минималната работна заплата и тогава, когато Ви се заплаща за определен положен труд като например брой на доставени пакети или на почистени стаи?
Да. Споразумения за възнаграждение на акорд или на бройка са допустими само ако не са по-ниски от минималната работна заплата. За всеки отработен час трябва да получавате най-малко 8,50 евро, без значение колко бързо работите.
Може ли работодателят да удържа разходите за настаняване и храна от минималната работна заплата?
Само когато заплата е по-висока от т.нар. граница на запор храната и настаняването може да бъдат удържани. Границата на запор зависи от броя на лицата, за които Вие трябва да плащате издръжка. Пример: Вие сте сам и нямате деца. В такъв случай трябва да Ви бъде изплащана нетна сума най-малкото в размер на 1.049,90 евро. Ако сте женен и имате две деца, трябва да Ви бъде изплащана нетна сума най-малкото от 1.879,00 евро. Едва ако нетният Ви доход надвишава тази граница работодателят има правото да Ви удържа разходите за квартира и храна от минималната работна заплата. Ако Ви е необходимо допълнително настаняване защото изпълнявате външни дейности, тези разходи по принцип не бива да Ви се удържат от минималната работна заплата.
Може ли допълнителни възнаграждения като добавки за нощен труд или работа при трудни условия да се зачитат към минималната работна заплата?
Не. Добавките се заплащат допълнително към минималната работна заплата.
Може ли бакшишите да се зачитат към минималната работна заплата?
Не. Бакшишите не се броят за възнаграждение. Трябва да получавате от вашия работодател най-малко 8,50 евро за всеки отработен час.

Бюра за консултации на работници от Централна и Източна Европа www.fair-labour-mobility.eu
Мениджъри на проекта Доминик Йон
Телефон: (+49) 030/21 24 05 40 John.Bfw@dgb.de Владимир Богоески Телефон (+49) 030/21 23 29 96 Vladimir.Bogoeski@dgb.de
Бюро за консултации по проект „Справедлива мобилност” в Берлин Д-р Силвия Тим
Телефон: (+49) 030/21 01 64 37 sylwia.timm@dgb.de Владимир Богоески Телфон: (+49) 030/21 23 29 96 vladimir.bogoeski@dgb.de
Бюро за консултации по проект „Справедлива мобилност” в Мюнхен Надя Клуге
Телефон: (+49) 089/51 39 90 18 nadia.kluge@bfw.eu.com Божидар Беремски Телефон: (+49) 089/51 24 27 72 bojidar.beremski@bfw.eu.com 
Бюро за консултации по проект „Справедлива мобилност в ЕС“ FGS Familia, Букурещ, Румъния Дан Кристеску
Телефон: (+40) 03 12 38 86 dan@fgs.ro

Финансиран от:
Бюро за консултации по проект „Справедлива мобилност”в Дортмунд Саболч Шепши
Телефон: (+49) 0231/54 50 79 82 szabolcs.sepsi@bfw.eu.com Щефани Албрехт Телефон :(+49) 0151/12 28 18 57 stefanie.albrecht@bfw.eu.com
Бюро за консултации по проект „Справедлива мобилност” в Щутгарт Д-р Дорота Кемптер Телефон: (+49) 0711/12 09 36 35 dorota.kempter@bfw.eu.com Катарина Франкович Телефон: (+49) 0711/12 09 36 36 katarina.frankovic@bfw.eu.com
Бюро за консултации по проект „Справедлива мобилност в ЕС“ КССС (ZSSS), Любляна, Словения Ана Якопич
Телефон: (+386) 031 68 96 21 Ana.Jakopic@sindikat-zsss.si
Партньори по проекта:

Бюро за консултации по проект „Справедлива мобилност” във Франкфурт на Майн Летисия Матареа-Тюрк Телефон: (+49) 069/27 29 75 67 letitia.tuerk@igbau.de Илона юхер Телефон: (+49) 069/27 29 75 66 ilona.jocher@igbau.de
Бюро за консултации по проект „Справедлива мобилност” в Хамбург Йохен Емпен
Телефон: (+49) 0151/22 21 64 38 empen.bfw@dgb.de
Бюро за консултации по проект „Справедлива мобилност в ЕС“ КНСБ, София, България Нели Ботевска Телефон (+359) 024 01 04 42 nbotevska@citub.net Мая Грамовска Телефон: (+359 ) 024 01 04 78 mgramovska@citub.ne

Advertisement
loading...

Върни се в “Работа в Германия”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост