Сумиране на осигурителни периоди

Модератор: Ice_lady

Потребителски аватар
Ice_lady
Site Admin
Мнения: 112
Регистриран на: 25 авг 2015, 09:18

Сумиране на осигурителни периоди

Непрочетено мнениеот Ice_lady » 09 сеп 2016, 09:25

Сумирането на осигурителни периоди при преценяване правото на парично
обезщетение за болест и майчинство е уредено в чл. 18 от Р 1408 и чл. 28 от
НИИПОПДОО. Съгласно този принцип, ако придобиването на правото на обезщетение
зависи от завършването на определени осигурителни периоди, периоди на трудова
заетост или периоди на пребиваване, компетентната институция взема предвид,
доколкото е необходимо, завършените осигурителни периоди, периоди на трудова
заетост или периоди на пребиваване съгласно законодателството на другата държава.
Това означава, че при преценяване правото на парично обезщетение по чл. 40, ал. 1,
чл. 48а и чл. 52а от КСО, НОИ трябва да вземе предвид периодите на осигуряване в
друга ДЧ, ако осигуреното лице не е изпълнило изискванията на българското
законодателство за наличие на най-малко 6 месеца осигурителен стаж.
Съгласно чл. 28 от НИИПОПДОО, когато българският осигурителен стаж не е
достатъчен за придобиване право на парични обезщетения и помощи по тази наредба,
той се сумира със зачетения съгласно законодателството на другата държава
осигурителен стаж, когато международен договор, по който България е страна, го
предвижда.
Удостоверяването на осигурителните периоди е регламентирано в чл. 16 от Р 574.
Съгласно тази разпоредба, лицето следва да представи на компетентната институция
формуляр Е 104 (“Удостоверение относно сумиране на осигурителни периоди,
периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване”), който е предназначен да
удостовери наличието на придобити осигурителни периоди от лицето в друга държава.
Този формуляр се издава по искане на лицето от институцията, на чието
законодателство същото е било подчинено и по чието законодателство то е придобило осигурителни периоди. Ако лицето не представи такъв формуляр, може служебно да се
изиска издаването му от институцията на съответната държава, при наличието на
достатъчно данни, предоставени от лицето за придобити осигурителни периоди по
законодателството на тази държава.
Удостоверяването на осигурителен стаж в друга държава се извършва от Д “ЕИМД”
съгласно чл. 29, ал. 3 от НИИПОПДОО. При необходимост от служебно изискване на
формуляр Е 104 от друга държава за целите на сумирането на осигурителни периоди в
България, Д “ЕИМД” изпраща на институцията на съответната държава формуляр Е
104 BG в два екземпляра, с попълнена част А. Тази институция попълва част Б на
формуляра и връща единия екземпляр на Д “ЕИМД”, която от своя страна го препраща
на съответното ТП на НОИ, което е компетентно да прецени правото на парично
обезщетение на лицето.
За лицата, които имат придобити осигурителни периоди по законодателството на
България, формуляр Е 104 BG се издава, по тяхно искане или по искане на съответната
институция на другата държава, от Д “ЕИМД”, при спазване разпоредбите на
българското законодателство за удостоверяване на осигурителен стаж само въз основа
на оригинални документи. В случаите, в които формулярът се изготвя по искане на
осигуреното лице, се попълва само част Б и част А.2 от формуляра и същият се
предоставя на лицето. На основание чл. 85, ал. 1 от Р 1408, в този случай не следва да
се събира такса, съгласно “Тарифата за цените и начините на ценообразуване за
изготвяне на специализирани продукти и услуги” на НОИ.
В случаите, когато в НОИ постъпи формуляр Е 104 с попълнена от институция на
друга държава част А, Д “ЕИМД” попълва част Б на формуляра и връща един
екземпляр от него на институцията, която го е изпратила.
Съгласно чл. 29, ал. 1 от НИИПОПДОО, лицата по чл. 10 от наредбата, представят в
съответните ТП на НОИ и техните филиали документите за осигурителен стаж,
придобит в друга държава, издадени от съответната чужда осигурителна институция.
Това означава, че при представяне на издаден и заверен формуляр Е 104 в ТП
на НОИ, с който лицата предварително са се снабдили от институцията на
съответната чужда държава, този формуляр следва да бъде взет предвид за целите
на сумирането на осигурителни периоди от ТП на НОИ, без да се изисква
допълнително потвърждаване, превод, заверка или легализация.
При деклариране в ТП на НОИ на осигурителен стаж, придобит в друга държава без
необходимите документи, съгласно чл. 29, ал. 3 от НИИПОПДОО, проверката и
удостоверяването му се извършва по установения с международния договор ред от
службата в НОИ, на която е възложено прилагането на международните договори -
Д“ЕИМД”. Това означава, че ако лицата не са се снабдили предварително с формуляр Е
104, но за целите на отпускане на паричните обезщетения в България следва да бъдат
сумирани осигурителни периоди в друга страна, кореспонденцията със съответната
служба следва да се извърши по описания по-горе ред от Д “ЕИМД”. Този ред се
прилага и в случаите, когато е необходимо последващо уточняване на получената чрез
Е-формулярите информация, както и в случаите, когато за отпускането на паричните
обезщетения в България е необходима допълнителна информация от лицата или
чуждата институция.

Advertisement
loading...

Върни се в “Данъци / осигуровки в Германия”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост