Всичко за пенсионирането в Австрия

Полезна информация за Австрия, адвокати, преводачи, работа, всичко за живота и работата в Австрия

Модератор: Ice_lady

Потребителски аватар
germanec
Site Admin
Мнения: 242
Регистриран на: 27 авг 2015, 21:15

Всичко за пенсионирането в Австрия

Непрочетено мнениеот germanec » 12 апр 2016, 12:16

Съдържание

Законодателна рамка
Покритие
Източници на финансиране
Условия за пенсиониране
Изчисляване размера на пенсията
Административна организация
Законодателна рамка

Първи закон: за пенсиите от 1906 г., в сила от 1909 г.; от 1938 г. за осигуряването, в сила от 1939 г.

Настоящ закон: за социалното осигуряване от 1955 г., в сила от 1956 г.; за самоосигуряващите се лица от 1978 г., в сила от 1979 г.; за фермерите от 1978 г.; за работещите при тежки условия от 1978 г. ; и хармонизация на законодателството от 2004 г., в сила от 2005 г..

Бележка: законът от 1955 г. продължава да е в сила за осигурените лица на възраст 50 или повече години към 1 януари 2005 г. Законът от 2004 г. важи за осигурените лица ненавършили 50 години към 1 януари 2005 г.

Вид на програмата: Социална осигурителна система

Покритие

Наемните работници с доход от поне 376,26 € на месец, както и стажантите. Специални правила има за миньорите, нотариусите, държавните служители, както и за самоосигуряващите се лица, включително онези в търговията и селското стопанство.

Източници на финансиране

От осигурените лица: 10,25% вноска от дохода с максимален месечен осигурителен доход от 4230€.

От работодателя: 12,55% от осигурителния доход с максимален месечен осигурителен доход от 4230€.

Правителството: отпуска субсидия, както и покрива разходите за обезщетения за грижи и свързаните с дохода обезщетения

Условия за пенсиониране

Пенсия за възраст: навършени 65 години за мъжете и 60 години за жените (възрастта за жените ще се покачва до 65 в периода от 2024 г. до 2033 г.), и не по-малко от 180 месеца в осигуряване в последните 30 години, или 300 месеца в осигуряване общо, или 180 месеца с осигурителни вноски.

Ранно пенсиониране: възможно е на 63 години и 6 месеца за мъжете (до 2017 г. ще нараства до достигане на 65 години), и на възраст 58 години и 6 месеца за жените (като ще нараства до 60 години до 2017 г.). За ранно пенсиониране осигуреното лице трябва да има поне 240 месеца в осигуряване и месечни доходи от поне 376,26€.

Ранното пенсиониране за работещи при тежки условия на труд е възможно на 60 години за мъжете и при поне 540 месеца в осигуряване(120 от последните 240 месеца трябва да са при работа при тежки условия на труд) и с месечни доходи до 376,26€. Ранно пенсиониране за жените работещи при тежки условия на труд ще е възможно от 2024 г. Дотогава жените могат да заявят получаването на пенсия за възраст на 60 годишна възраст.

Ранно пенсиониране за лица с голям период с вноски е възможно за мъже навършили 60 години и родени преди 1 януари 1954 г., които имат поне 45 години с вноски, или навършили 62 години ако са родени след 31 декември 1953 г. и с поне 45 години с вноски. За жените изискването е възраст 55 години (ако са родени преди 1 януари 1959 г.) и 40 години с вноски, или навършени 62 години с 45 години с вноски за жените родени след 31 декември 1958 г.

Corridor pension: изискването е навършена възраст 62 години с поне 450 в осигуряване и минимални месечни доходи от 376,26€. Този вид пенсия за жените ще е възможен през 2028 г. Дотогава те ще могат да заявят получаване на пенсия за възраст на 60 годишна възраст.

Детски добавки: получават се за всяко дете ненавършило 18 годишна възраст (или 27 години ако е студент, няма ограничение във възрастта ако е с увреждания)

Свързано с дохода подпомагане: получава се от пенсионерите с ниски доходи

Подпомагане за грижи: изплаща се за пенсионери, които имат нужда от персонални грижи

Всички пенсии и обезщетения се изплащат в чужбина (необходимо е споразумение на реципрочна основа между държавите ако ще се изплащат за период по-дълъг от 2 месеца).

Пенсия за инвалидност: изплаща се при загуба на работоспособност 50% или повече. Осигуреното лице трябва да има поне 60 месеца с вноски (+ един месец за всеки месец след навършена 50 годишна възраст), или 300 месеца в осигуряване, или общо поне 180 месеца с вноски. Условията може да са облекчени за навършили 57 или повече години.

Редуциране на пенсията: пълната пенсия се намалява ако месечните доходи на лицето надхвърлят 1037,20€

Наследствена пенсия: наследодателя трябва да отговаря на изискванията за получаване на пенсия за инвалидност или да е бил пенсионер

Изчисляване размера на пенсията

Пенсии за възраст: пенсията е в размер от 1,78% от базата за изчисляване за всяка година в осигуряване.

Базата за изчисляване са средните доходи от 24-те най-добри години на лицето, до 3675,13€ на година. Периода се увеличава с 12 месеца на година до достигане на 40 години през 2028 г.

За осигурените родени след 1 януари 1955 г. с осигуряване само след 1 януари 2005 г., пенсията зависи от сумата на вноските за всяка календарна година + сумата на коригираните вноски за всички години с вноски разделено на 14.

За осигурените лица родени след 1 януари 1955 г. с осигуряване преди и след 1 януари 2005 г., пенсията зависи от целия период в осигуряване преди и след закона от 2004 г.

Ранна пенсия: размера на пенсията се намалява с 4,2% за всяка година по-ранно пенсиониране преди навършване на 65 години за мъжете или 60 години за жените, но не повече от 15%. Има специални правила за дългосрочно осигурените лица, работещите при тежки условия и имащите право на „corridor pension“.

Пенсии за инвалидност: пенсията е в размер от 1,78% от базата за изчисляване за всяка година в осигуряване. Ако осигуреното лице не е навършило 60 години, годините до 60 му се признават за период в осигуряване.

Базата за изчисляване са средните доходи от 24-те най-добри години на лицето, до 3675,13€ на година. Периода се увеличава с 12 месеца на година до достигане на 40 години през 2028 г.

Максималната пенсия е 60% от базата за изчисляване.

Редукция на пенсията: пълната пенсия се намалява с до 40% за месечни доходи над 1077,97€ и с до 50% за месечни доходи над 2155,97€.

Обезщетения за грижи: между 154,20€ и 1655,80 на месец се изплащат в зависимост от грижите, които трябва да се полагат за лицето

Добавка за деца: 29,07€ месечно за всяко дете, за което може да се получава

Свързано с дохода подпомагане: получава се, за да се увеличи пенсията за едно лице до 814,82€ на месец, до 1221,68€ на месец за женена двойка; + 125,72€ за всяко дете, за което може да се получава

Наследствени пенсии: съпруга(та) получава до 60% от дохода на наследодателя в зависимост от съотношението между дохода си и този на наследодателя. Може да се получава подпомагане, за да се повиши наследствената пенсия до 814,82€ на месец.

Всяко дете до 18 години (27 ако е студент, без ограничение ако е с увреждане) получава 40% от наследствената пенсия или 60% ако е без двама родители. Допълнително подпомагане се получава, за да се повиши наследствената пенсия на детето до 299,70€ на месец (450€ ако е без двама родители), след навършване на 24 години подпомагането е да се повиши наследствената пенсия на детето до 532,56€ на месец (814,82€ ако е без двама родители).

Плащанията се извършват на 14 пъти в годината

Пенсиите и обезщетенията се актуализират

Административна организация

Federal Ministry for Labor, Social Affairs and Consumer Protection ( http://www.bmask.gv.at ), the Federal Ministry for Health, Family, и Youth ( http://www.bmgfj.gv.at ), и the Federal Ministry of Finance ( http://www.bmf.gv.at ) осигуряват общ надзор на системата.

Federation of Austrian Social Insurance Institutions ( http://www.sozialversicherung.at ), състояща се от самоорганизирани пенсионни институции с избрани представители на осигурените лица и работодателите координират програмата.

Pension Insurance Institution (http://www.pensionsversicherung.at) администрира 85% от всички пенсии.

Здравните фондове събират вноските и ги трансферират към пенсионната осигурителна институция както и събират информация за направените вноски от всеки отделен работник.

Източник:

The U.S. Social Security Administration

Advertisement
loading...

Върни се в “Австрия”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост