Правна уредба ра получаване на гражданство в Германия и Австрия

Полезни съвети

Модератор: Ice_lady

Потребителски аватар
germanec
Site Admin
Мнения: 242
Регистриран на: 27 авг 2015, 21:15

Правна уредба ра получаване на гражданство в Германия и Австрия

Непрочетено мнениеот germanec » 07 апр 2016, 13:27

Правна уредба
Право на Съюза
3 Декларация № 2 относно гражданството в държава членка, приложена от държавите членки към Заключителния акт от Договора за Европейския съюз (ОВ C 191, 1992 г., стр. 98), гласи следното:
„Конференцията декларира, че когато в Договора за създаване на Европейската общност се прави позоваване на понятието „гражданин на държавите членки“, въпросът дали отделното лице притежава гражданство на държава членка трябва да бъде уреден само въз основа на националното законодателство на съответната държава членка. […]“
4 Съгласно раздел А от решението на държавните глави и правителствените ръководители, заседаващи в рамките на Европейския съвет в Единбург на 11 и 12 декември 1992 г., относно някои проблеми, посочени от Дания във връзка с Договора за Европейския съюз (OВ C 348, 1992 г. стр. 1):
„Разпоредбите на втора част от Договора за създаване на Европейската общност, която се отнася до гражданството на Съюза, предоставят на гражданите на държавите членки допълнителни права и защита, както е предвидено в тази част. Те по никакъв начин не заместват националното гражданство. Въпросът дали отделното лице притежава гражданство на държава членка трябва да бъде уреден само въз основа на националното законодателство на съответната държава членка.“ [неофициален превод]
Национални правни уредби
Германска правна уредба
5 Член 16, параграф 1 от германската конституция предвижда:
„Не се допуска лишаване от германско гражданство. Гражданството може да бъде загубено само по силата на закон, а когато загубването е против волята на заинтересованото лице, само ако по този начин същото не се превръща в лице без гражданство.“
6 Член 8 от Закона за гражданството (Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz), в приложимата му до 31 декември 1999 г. редакция, предвижда:
„Чужденец, който се е установил на територията на страната, може да бъде натурализиран по негова молба от провинцията, на чиято територия пребивава, ако:
1. […]
2. не отговаря на условията за експулсиране, предвидени в член 46, параграфи 1—4 и член 47, параграф 1 или 2 от Закона за чужденците [Ausländergesetz],
3. в мястото, където се е установил, има самостоятелно жилище или работа.
[…]“
7 Съгласно разпоредбите на германското право относно гражданството, приложими в главното производство, поначало за да бъде натурализиран чужденец, той трябва да загуби гражданството, което е имал до този момент.
8 Член 48, параграфи 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс на провинция Бавария (Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz) гласи както следва:
„(1) Незаконосъобразен административен акт може, дори ако е станал окончателен, да бъде оттеглен изцяло или частично с действие занапред или с обратно действие. […]
(2) Незаконосъобразен административен акт, с който се предоставя еднократна или периодична парична престация, или делима престация в натура, или който е условие да се предостави такава престация, не може да бъде оттеглен, ако според лицето, което черпи права от посочения административен акт, той съществува, и след съпоставка на обществения интерес от оттегляне и неговите правни очаквания се прецени, че тези очаквания могат да бъдат защитени. […] Лицето, което черпи права от този акт, не може да се позовава на правните очаквания […], ако
1. административният акт му е издаден вследствие на измама, заплашване или активен подкуп,
2. административният акт му е издаден вследствие на предоставени от това лице данни, които по същество са неверни или непълни,
3. е знаело за незаконосъобразността на административния акт или не е знаело за нея поради груба небрежност.
В [тези] случаи […] административният акт поначало се оттегля с обратно действие.“
Австрийска правна уредба
9 Съгласно член 27, параграф 1 от Закона за гражданството (Staatsbürgerschaftsgesetz, BGBl. 311/1985, наричан по-нататък „StbG“):
„Който придобие чуждо гражданство по своя молба, с декларация или с изричното си съгласие, загубва австрийско гражданство, освен ако не му е предоставено изрично правото да го запази.“
10 Съгласно член 28, параграф 1, точка 1 от StbG, за да се разреши да се запази австрийско гражданство, е необходимо запазването да е в интерес на Република Австрия поради заслугите, които съответното лице вече има към тази държава членка или същата може да очаква от него, или по особени съображения, които трябва да бъдат взети предвид.
11 От становището на австрийското правителство е видно, че от гледна точка на австрийското право, независимо дали придобитото по натурализация чуждо гражданство се загубва с действие ex nunc или ex tunc в правния ред на държавата по натурализация, загубването не води автоматично до възстановяване с обратно действие на австрийското гражданство на заинтересованото лице, което го е загубило поради придобиването на чуждо гражданство.
12 Според същото правителство в подобен случай австрийско гражданство може да бъде придобито отново само с административен акт и ако са спазени съответните изисквания на член 10 и сл. от StbG .
13 Член 10 от StbG във влязлата му в сила на 23 март 2006 г. редакция гласи:
„(1) Освен ако в този федерален закон не е предвидено друго, на чужденец може да се предостави гражданство, само ако
1. пребивава законно и без прекъсване на територията на страната от не по-малко от десет години и ако се е установил там най-малко от пет години;
2. не му е наложено наказание лишаване от свобода с влязла в сила присъда на австрийски или чуждестранен съд за едно или повече умишлени престъпления, […]
3. не му е наложено наказание лишаване от свобода с влязла в сила присъда на австрийски съд за по-леко финансово престъпление;
4. срещу него не е образувано наказателно производство пред австрийски съд за умишлено или за по-леко финансово престъпление, наказуемо с наказание лишаване от свобода;
[…]
(2) Не може да се предостави гражданство на чужденец
[…]
2. ако е осъждан повече от един път с влязло в сила решение, с което се установява тежко административно нарушение, представляващо особено тежък случай […]
[…]
(4) Посоченото в параграф 1, точка 1 условие, [както и] предвидената в параграф 2, точка 2 пречка за предоставяне на гражданство […], не са приложими
1. спрямо пребиваващите на територията на страната граждани, които имат гражданство в продължение на не по-малко от десет години без прекъсване, и са го загубили по начин, различен от оттегляне .

Advertisement
loading...

Върни се в “За всеки по нещо”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта