СЪВЕТИ И ЦЕННА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВСТРИЯ

Полезна информация за Австрия, адвокати, преводачи, работа, всичко за живота и работата в Австрия

Модератор: Ice_lady

Потребителски аватар
roni
Мнения: 1
Регистриран на: 21 авг 2015, 21:04

СЪВЕТИ И ЦЕННА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВСТРИЯ

Непрочетено мнениеот roni » 26 мар 2016, 19:50

С решението да се работи в Австрия възникват многобройни въпроси, които надхвърлят в широка рамка темата „Работа” и засягат сфери като жилищни въпроси, здравеопазване, социална сигурност и други аспекти, които трябва да се обмислят. На следващите страници ще намерите полезни указания, контакти и линкове, които ще Ви помогнат да намерите отговори на тези важни въпроси
СЪВЕТИ И ЦЕННА ИНФОРМАЦИЯ

Увеличаване
© AD­VANT­AGE AUS­TRIA
С решението да се работи в Австрия възникват многобройни въпроси, които надхвърлят в широка рамка темата „Работа” и засягат сфери като жилищни въпроси, здравеопазване, социална сигурност и други аспекти, които трябва да се обмислят. На следващите страници ще намерите полезни указания, контакти и линкове, които ще Ви помогнат да намерите отговори на тези важни въпроси.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Практически указания за живот и работа в Австрия
Expat Center
EXPAT CENTER

Центровете Expat Center помагат на чуждестранни работници и служители и на членовете на техните семейства в подготвителната фаза и след пристигането в Австрия с първоначална информация, контакти с институциите, както и индивидуални консултации по всички въпроси от темата „Да живееш и да работиш в Австрия”. Често те организират и възможности за свързване в мрежа с международната общност.

Expat Center Vienna

Този център Expat Center служи като първо място, към което да се обърнат международни ключови професионалисти като мениджъри, предприемачи, изследователи, научни работници и дипломати. Експатрирани и членовете на техните семейства получават тук безплатно и на принципа на всичко от едно място „One-Stop-Shop" първоначална информация и индивидуални, съобразени с техните проблеми консултации за всички въпроси от ежедневния живот. Центърът организира работни срещи и събития, които трябва да помогнат при първите стъпки в новия дом. Друг акцент е свързването в мрежа с жителите на Виена и самата общност от експатрирани.

CINT Club International - Center of excellence and service for expatriates and their families (Център за придобивки и услуги за експатрирани и техните семейства)

CINT подпомага експатрирани от фирмите-членки на CINT в провинция Щайермарк в различните фази на „пристигането”. Специалисти и ключови професионалисти получават от CINT услуги в сферите на езика, жилищната политика, здравеопазването, образованието, администрацията, свързването в социални мрежи, свободно време и култура.

Welcome2Upper Austria Service Center – служба за провинция Горна Австрия. Дружество за технологии и маркетинг

Центърът за услуги на Welcome2Upper Austria Service Center подпомага международните специалисти и техните семейства в Горна Австрия с индивидуални и съобразени с конкретните им потребности консултации в сферите на разрешителните за пребиваване и работа, училищното дело, уреждане на усядането (купуване на къща, банково дело, езикови познания и др.). Сервизният център организира работни срещи, мероприятия и редовни срещи/събирания на експатрирани и предлага интеркултурни консултации.

Carinthian International Club (CIC)

Международният клуб Carinthian International Club помага на квалифицирани чуждестранни сътрудници и служители в промишлеността и образователните институции с информация, услуги и активна мрежа за всички въпроси около заселването в Кернтен. Услугите включват многоезикови информационни пакети за добре дошли, срещи за свързване с мрежата с възможности за контакт с други имигранти, дейности в свободното време и езиков обмен, т.е. научаване на немски език в обмен с хора, които живеят в съответното място.

Източник: http://www.advantageaustria.org/interna ... content=p2

Advertisement
loading...
Потребителски аватар
jumbo
писач
Мнения: 5
Регистриран на: 21 авг 2015, 20:54

ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ЖИВОТ И РАБОТА В АВСТРИЯ

Непрочетено мнениеот jumbo » 26 мар 2016, 20:20

ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ЖИВОТ И РАБОТА В АВСТРИЯ

Здравеопазване

Медицинското обслужване в Австрия е отлично. Австрийската здравна система е една от най-добрите в целия свят.

Тук ще получите поглед за австрийското здравно осигуряване , включително задължително осигуряване, съвместно осигуряване и застраховане на членове на семействата и услуги на медицинското обслужване в Австрия. Австрийското социално осигуряване Ви предлага детайлизирана информация за превенцията в здравеопазването, услугите и обслужването на здравните каси.

Пазар на труда

Каква е ситуацията на пазара на труда в Австрия и колко високи са заплатите и възнагражденията? Кои са най-обичайните форми на трудова заетост, какви права и задължения има наемния работник и какво се разбира под социално партньорство .

Намерете информация за всичко, което касае пазара на труда , трудовото законодателство , формите на заетост , заплати и възнаграждения илиотпуски .

Уебсайтът EURES на европейския портал за професионална мобилност информира за конкурси за работни места в целия Европейски съюз. Списък с трудовите посредници и портали за работа в Австрия ще намерите на уебсайта на публичните служби за пазара на труда AMS , централната служба за търсещите работа в Австрия (на разположение само на немски).

Език – Изучаване на немски

Многоезичният портал за изучаване на езици sprachportal.integrationsfonds.at предлага редица възможности за изучаване на немски език или усъвършенстване на вече съществуващи познания. Учебните пособия са безплатни. На сайта ще намерите и данните за контакт с всички сертифицирани институти предлагащи курсове по немски език в Австрия и в редица други страни.

Образование и повишаване на квалификацията

Австрия разполага с призната в целия свят система за образование , която се характеризира с тясното сътрудничество между икономика и образование. Освен предлаганото от класическата Austrian educational system , има и редица международни училища с допълнителни езици на преподаване.

Признаване на образование и професионална квалификация

Формалното признаване на придобита в чужбина професионална квалификация или образование, като завършени училища и специалности за следване, могат да подобрят професионалните Ви шансове. На www.berufsanerkennung.at можете с няколко стъпки да установите кои са съответните места за контакт за признаване на Вашата професионална квалификация/Вашето образование.

ENIC NARIC AUSTRIA официалната служба за консултации и контакт за всички трансгранични въпроси относно признаването в сферата на висшето образование отговаря за международното признаване на завършени академични степени и титли.

Данъци

На физически лица, които са с постоянен адрес или обичайно пребиваване в Австрия, се облагат всички техни чуждестранни приходи с австрийския подоходен данък.

Федералното министерство на финансите дава детайлизирана информация за австрийската данъчна система като цяло и данъчното облагане на наетите работници и служители в частност. За Вас биха могли да са от значение и съществуващите споразумения за избягване на двойното данъчно облагане !

Живеене

Колко скъп е животът в Австрия и как ще намеря жилище? При сравнение в международен аспект Австрия се характеризира с добро съотношение разходи – ползи. Тук ще намерите информация и линкове за всичко около темите търсене на жилище, наеми и собственост и задължения за адресна регистрация.

Контакт с официалните институции в Австрия

help.gv.at , интернет-платформа на австрийски институции, която Ви помага при контакта с институциите в Австрия.

Потребителски аватар
jumbo
писач
Мнения: 5
Регистриран на: 21 авг 2015, 20:54

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Непрочетено мнениеот jumbo » 26 мар 2016, 20:22

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Увеличаване
© AD­VANT­AGE AUS­TRIA
Благодарение на отличното медицинско обслужване австрийската здравна система е една от най-добрите в целия свят. Чрез големи инвестиции в напредъка на медицината местните институции в здравеопазването са оборудвани с висококачествени и изключително модерни технологични решения. Оптимално здравно осигуряване ориентирано към потребностите, стимулиране на здравеопазването и последователна превенция са част от приоритетите на австрийската здравна система.

В Австрия здравната система се финансира в голямата си част от социално-осигурителни вноски и данъци, в една малка част и от частни средства, например такси за рецепти, самоучастие, заплащане на пари за дневен престой в болнични заведения или вноски от частни здравно-застрахователни фирми.

Общественото здравеопазване се покрива от социалното здравно осигуряване и застраховки за злополука. Услугите му обхващат например обслужване в амбулаторни и стационарни медицински заведения, медицинска рехабилитация, медикаменти, добавки за помощни медицински средства, превантивни прегледи или седмично заплащане при раждане. За амбулаторното обслужване отговарят лекари с практики в района и амбулаториите към болниците, стационарното лечение се извършва в болници.

За всички несамостоятелно заети лица съществува задължителната осигуровка. И голяма чест от самостоятелно заетите лица са задължително осигурени. Децата, съпрузите, регистрираните партньори и живеещите съвместно в семейства с деца могат да се осигуряват безплатно заедно с тях. При определени условия е възможно и самоосигуряване.

Осигурените лица и членовете на техните семейства получават лесен достъп до медицинските услуги на общественото здравеопазване. Те могат да се възползват от медицинските услуги на лекари с практика в района, които имат договори със здравните каси, и от обществените болнични заведения. Определени услуги като напр. такси за рецепти, частни лекари и частни болници, някои зъболекарски услуги или такси за дневен престой в болница трябва да се заплащат лично. Ако дадено лице не е здравноосигурено, то само трябва да поеме всички разходи за използваните здравни услуги.

Ако заболяването не е по вина на наемния работник или служител работодателят продължава да заплаща възнаграждението му за определен период, който зависи от това, в колко дълго и в каква фирма работите и вида на трудово-правните отношения. След това болният наемен работник или служител получава парите за болнични от здравната каса, които обаче са в по-малък размер от работното възнаграждение.

Потребителски аватар
cult_med
Site Admin
Мнения: 14
Регистриран на: 22 мар 2016, 12:50

Re: СЪВЕТИ И ЦЕННА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВСТРИЯ

Непрочетено мнениеот cult_med » 06 апр 2016, 14:58

Прилагам линка към една организация във Виена, която е насочена към новодошлите българи и румънци. Предлагат консултации на български език по всички въпроси свързани с пребиваването в Австрия >>> http://www.eukompass.at/


Върни се в “Австрия”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта